ผู้ใช้งานทั่วไป

Last updated: November 27th, 2018

ข้อมูลทั่วไป

การเข้าระบบครั้งแรก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวว่าถูกต้องหรือไม่ โดยคลิกชื่อตนเองทางเมนูด้านซ้าย หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ กกจ. หรือ ผู้ดูแลระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูล

เมนู ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลประจำตัว

screenshot

Note

คลิกที่ภาพ เพื่อดูแบบขยาย

ลาออนไลน์

ลำดับขั้นตอนของใบลา

ผู้กรอกใบลาจำเป็นต้องปริ๊นท์ใบลาจากระบบเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบและอนุมัติ จากนั้นธุรการประจำกองจะเป็นผู้อัพเดทสถานะใบลาในระบบ เจ้าของใบลาสามารถติดตามใบลาและจำนวนวันลาของตนเองได้จากระบบ

(1) กรอกใบลาในระบบ
กรอกใบลา

ช่องกรอกข้อมูลที่เป็นขอบสีแดง เป็นช่องที่จำเป็นต้องมีข้อมูล ห้ามเป็นค่าว่าง

คลิกปุ่ม "บันทึก"

หากไม่ต้องการทำรายการต่อหรือไม่บันทึก คลิกปุ่ม "ยกเลิก"

(2) ปริ๊นท์ใบลาส่งให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบ/อนุมัติ
screenshot

- เมื่อบันทึกข้อมูลใบลาเสร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าประวัติการลาและเห็นรายการลาที่ทำการบันทึกไป

- สถานะ="รอตรวจสอบ"

- ในท้ายของแต่ละรายการจะปรากฏสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มดังกล่าว เพื่อพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อไว้

- ส่งใบลาให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบ และอนุมัติต่อไป

(3) ใบลาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
screenshot

- เมื่อผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบและอนุมัติใบลาแล้ว ธุรการกองจะเข้าระบบเพื่ออัพเดทสถานะของใบลานั้น

- สถานะ "อนุมัติ" แสดงด้วยเครื่องหมายถูก

ประวัติการลา

ค้นหาประวัติการลาตามปีงบประมาณ

จากเมนูประวัติการลา จะแสดงประวัติการลาในปีงบประมาณปัจจุบัน หากต้องการค้นหาข้อมูลในปีงบอื่นสามารถเลือกช่อง "ปีงบ" แล้วกด "ค้นหา"

screenshot

 

ตาราง สรุปจำนวนวันลาในปีงบ

ตารางที่1 เป็นข้อมูลสรุปประเภทการลา และจำนวนวันที่ลามาแล้ว โดยเป็นวันลาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

screenshot
ตาราง รายการลาทั้งหมดในปีงบ

ตารางที่2 เป็นรายละเอียดใบลาทั้งหมดที่กรอกผ่านระบบภายในปีงบ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะใบลาได้จากตารางนี้ (รอตรวจสอบ / อนุมัติ)

screenshot

 

ปริ๊นท์ / ยกเลิก / แก้ไขใบลา

(1) คลิกสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ท้ายรายการที่ต้องการปริ๊นท์

(2) สัญลักษณ์ถังขยะ สำหรับยกเลิกใบลา จะแสดงก็ต่อเมื่อรายการนั้นมีสถานะ "รอตรวจสอบ" เท่านั้น หากต้องการยกเลิกใบลาที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้แจ้งธุรการประจำกอง

(3) สัญลักษณ์ดินสอ สำหรับแก้ไขใบลา จะแสดงก็ต่อเมื่อรายการนั้นมีสถานะ "รอตรวจสอบ" เท่านั้น หากต้องการแก้ไขใบลาที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้แจ้งธุรการประจำกอง

screenshot

ข้อมูลสแกนนิ้ว

ประวัติการสแกนนิ้ว

 แสดงข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่(1) เวลาสแกนนิ้วช่วงเช้าวันนี้ (2) เวลาสแกนนิ้วในรอบ 1 เดือน

เวลาเข้างานเช้านี้
 • หลังสิ้นสุดเวลาเข้างาน กกจ. จะปรับปรุงข้อมูลสแกนนิ้วในระบบ
 • เข้างานในช่วงเวลาที่กำหนด สถานะ "ปกติ"
 • เข้างานสาย/ไม่ได้สแกนนิ้ว สถานะ "โปรดส่งใบลา"
ตาราง เวลาสแกนนิ้วเช้าวันนี้
screenshot

 

ค้นหาเวลาเข้างานย้อนหลัง
เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา
screenshot

 

สถานะ
 • สถานะ "โปรดส่งใบลา"
 • - เกิดในกรณีไม่ได้สแกนนิ้ว เข้างานสาย ไม่ครบ8ชั่วโมง ไม่ได้สแกนเข้าหรือออก

  - ให้กรอกใบลาจากเมนู ลาออนไลน์ > กรอกใบลา

  - เมื่อใบลาได้รับอนุมัติ สถานะจะเปลี่ยนจาก โปรดส่งใบลา เป็น ประเภทของใบลา

 • สถานะ "ลาป่วย","ลากิจ","ลาพักผ่อน"
 • - เมื่อพบว่าวันที่ใดไม่มีข้อมูลสแกนนิ้ว แต่มีการส่งใบลาผ่านระบบและได้รับอนุมัติแล้ว จะแสดงสถานะตามประเภทใบลานั้น

ตาราง รายการสแกนนิ้วรอบ 1 เดือน
screenshot

ผู้ใช้งาน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายใน ปส.

ค้นหารายบุคคล

พิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อหรือนามสกุล ในช่อง "ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา" -> กด Enter หรือคลิกปุ่มค้นหา

screenshot
ค้นหารายหน่วยงาน

เลือกหน่วยงานจากตัวเลือก -> คลิกปุ่มค้นหา

screenshot

 

ผลลัพธ์การค้นหา

ตาราง แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่

screenshot
ดูรายละเอียดบุคคล

คลิกรูปแว่นขยายท้ายรายการ เพื่อดูรายละเอียดของรายการนั้นๆ

screenshot