คู่มือใช้งานระบบลาออนไลน์

HOME

ผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้รับทราบการลา

ผู้อนุญาตการลา

ฝ่ายบริหาร

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ 4211

ตั้งค่าอีเมล

สำหรับใช้งานผ่านมือถือ/แท็ปเล็ต เพื่อให้มีการแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมล

iOS

Androi

สอบถามระเบียบ ข้อบังคับการลา

ติดต่อ กกจ. xxxx